• Current

Adviseurs van nu voor ruimte en omgevingskwaliteit

Wie zijn wij?

De aspecten geluid en geur spelen een belangrijke rol in de omgevingskwaliteit. Ook zijn zij van invloed op het welbevinden van mensen. Hierdoor komen geluid en geur in veel verschillende wetten met elk hun eigen reikwijdte voor. Avenue Adviseurs onderzoekt onder andere of aan de wettelijke normen wordt voldaan en adviseert op grond daarvan over de inrichting en het beheer van de omgeving. Lees verder

Waar staan wij voor?

Een goed en deskundig advies, waarbij de gewenste situatie centraal staat. Over alle vragen op het gebied geluid en geur in relatie tot ruimte en omgevingskwaliteit gaat Avenue Adviseurs graag met u in gesprek! Hoe is de situatie nu, waar wilt u naar toe en hoe kunnen wij u daarbij helpen? Lees verder

Onze diensten

Wij zijn in staat om onderzoek te verrichten naar de omgevingsaspecten geluid en geur en hierover te rapporteren. Bij knelpunten kunnen wij u adviseren over de te nemen maatregelen. Dit doen wij met behulp van moderne meetapparatuur,
reken‐ en modelleringsprogramma’s en met een geografisch informatiesysteem. Lees verder

© 2012 — Avenue Adviseurs - mogelijk gemaakt door: 321 Media