Activiteitenbesluit

algemene milieuregels voor bedrijven

Barim

Het ‘Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer’, oftewel het Activiteitenbesluit is op 1 januari 2008 in werking getreden en bevat algemene milieuregels voor bedrijven.

Vrijwel alle artikelen over het aspect geluid staan in afdeling 2.8 ‘Geluidhinder’ van Hoofdstuk 2: “Algemene regels ten aanzien van alle activiteiten” van het Activiteitenbesluit. Een uitzondering is paragraaf 3.2.3 “het inwerking hebben van een windturbine” waarin geluidsartikelen voor windturbines zijn opgenomen. In hoofdstuk 6 zijn specifieke overgangsartikelen  opgenomen voor geluid.

© 2012 — Avenue Adviseurs - mogelijk gemaakt door: 321 Media