Besluit glastuinbouw

geluidhinder door gebrom van de WKK of het gezoem van de ventilatoren

Besluit glastuinbouw

Glastuinders krijgen steeds vaker klachten van omwonenden over geluidhinder. Het gaat vooral om het geluid van deWKK’s, de noodkoeling daarvan, de CO2-doseerunit, warmtepompen en installaties voor gewaskoeling. Telers met investeringsplannen doen er verstandig aan vooraf maatregelen te nemen om later klachten over geluidhinder te voorkomen. Een akoestisch onderzoek is de eerste stap.

Verreweg de meeste glastuinders zijn gebonden aan de geluidnormen uit het Besluit glastuinbouw. In het Besluit staat dat het geluidsniveau tussen 06:00 en 19:00 uur gemiddeld niet meer dan 50 dB(A) mag bedragen. Tussen 19:00 en 22:00 uur gaat het om 45 dB(A) en tussen 22:00 en 06:00 uur om 40 dB(A). Het Besluit biedt de gemeenten de mogelijkheid nadere eisen aan telers te stellen.

© 2012 — Avenue Adviseurs - mogelijk gemaakt door: 321 Media