Besluit landbouw

geluiden in het buitengebied

Algemene milieuregels

De meeste landbouwbedrijven vallen nu nog onder het Besluit landbouw milieubeheer. Het Besluit landbouw milieubeheer bevat algemene regels voor: melkrundveehouderijen; akker- of tuinbouwbedrijven met open grondteelt; gemechaniseerde loonbedrijven; witloftrekkerijen; teelbedrijven met paddenstoelen; paardenhouderijen; kinderboerderijen; kleinschalige veehouderijen; spoelbassins en opslagen van vaste mest.

Voor bedrijven waarop het Besluit landbouw van toepassing is, is geen aparte omgevingsvergunning meer nodig.

Bijgaand een overzicht van de geluidproducerende bronnen en activiteiten in de landbouw

rundvee
– stalventilatie;
– koeltank;
– melktankwagen (verkeersbewegingen en overpompen melk);
– tractoren/ vrachtwagens voor het voeren van de dieren;
– het brengen en halen van de dieren;
– de aanvoer van voeders (verkeersbewegingen en overpompen voeder);
– de afvoer van mest;
– het reinigen van de stallen (met een hogedrukreiniger);
– geluid van dieren;

pluimvee
aan- en afvoer dieren, mest, eieren en andere grond- en afvalstoffen;
– ventilatiesystemen;
– kloppers op silo’s;
– transportbanden;
– voertuigen;
– geluid van dieren;
– blowers;

varkens
aan- en afvoer van grond-, en afvalstoffen en eindproducten met vrachtwagens
– geluid van dieren;
– interne transportmiddelen zoals tractoren, bobcats;
– vullen van voeder- en kunstmestsilo’s, versnijden van kuilvoer; leegzuigen van mestkelders;
– ventilatoren voor de aan- en afzuiging van de stallucht;
– luchtbehandelingsinstallaties, bijvoorbeeld luchtwassers;
– was- en ontsmettingsplaats voor veewagens.

 

© 2012 — Avenue Adviseurs - mogelijk gemaakt door: 321 Media