Bouwlawaai

een tijdelijk verschijnsel, vaak hinderlijk

Bouw- en slooplawaai

Bouw- en slooplawaai is vaak niet te voorkomen. Juist om deze reden verdient dit onderwerp aandacht in de voorbereiding van bouwprojecten, net als de communicatie en voorlichting rond het bouwproject. Bouw- en slooplawaai komen voor bij de aanleg, bouw of sloop van infrastructuur, civiele of waterbouwkundige werken en bouwwerken. Het wordt veroorzaakt door het materieel en activiteiten.

Het meest in de oog springende eigenschap van bouw- en slooplawaai is dat het een tijdelijk verschijnsel is. Er is geen bouw- en slooplawaai als het werk is gerealiseerd respectievelijk is gesloopt. Hierdoor is de acceptatie van hoge geluidniveaus groter dan bijvoorbeeld industrielawaai.

 

Daarnaast wijkt het geluid vaak af van omgevingseigen bronnen en is daardoor goed herkenbaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door het wisselend karakter in tijd en in plaats. Veelal is sprake van ‘voortschrijdend’ werk.

Relevante bronnen

De meest relevante bronnen zijn heien, trillen en pneumatisch hameren of beitelen.

Het komt steeds vaker voor dat bij bouw- en of sloopactiviteiten er in het bestek geëist wordt dat er tijdens de werkzaamheden onbemande geluid- en trillingsmetingen worden verricht.

Prognose onderzoek

Avenue Adviseurs kan met rekenmodellen vooraf bepalen of voldaan kan worden of aan de gestelde bestekseisen. Tijdens de werkzaamheden kunnen wij bemande en onbemande geluid- en trillingsmetingen verrichten met behulp van specialistisch apparatuur. Bij overschrijding van vooraf ingestelde waarden kan er via een  signaal (bijvoorbeeld een lamp) of bijvoorbeeld via een e-mail gewaarschuwd worden dat er een overschrijding plaatsvindt.Tevens kunnen wij dan op afstand de meetapparatuur uitlezen om trillings- en/of geluidanalyses. Aan de hand van deze analyses kunnen er uitspraken worden gedaan over mogelijk opgetreden schade aan bouwwerken en/of overschrijding van bestekseisen.

Trillingsmetingen

Voor de trillingsmetingen werkt Aveneu Adviseurs samen met Jantril, zie ook het onderdee’l ‘Partners’ op deze website.

© 2012 — Avenue Adviseurs - mogelijk gemaakt door: 321 Media