Controlemetingen

in het kader van handhaving

Controlemetingen

Controle van geluid kan bijvoorbeeld plaatsvinden in het kader van handhaving, zoals bij: de controle van de geluidvoorschriften van een
bedrijf, de handhaving van een muziekevenement of de beoordeling van burenlawaai. Controle vindt plaats bij aanvang of tijdens de
werkzaamheden en activiteiten. Controle kan plaatsvinden door visuele constateringen en geluidmetingen. Dit hangt af van de omschrijving van
de voorwaarden.

Bij het uitvoeren van geluidmetingen kunt u kiezen voor korte bemande metingen of voor continue geluidmonitoring. De continue geluidmonitoring wordt meestal alleen ingezet bij grote langdurige projecten.

De eigenschappen van een continue geluidmonitoring zijn: een continue meting kan onbemand worden uitgevoerd; er zijn altijd geluidgegevens
beschikbaar; er hoeft geen rekening worden gehouden met zich verplaatsende werkzaamheden, omdat de worst-case in ieder geval wordt meegenomen.

Stoorgeluid

Het omgevingsgeluid mag niet in de beoordeling worden meegenomen. Het is dan ook aan te raden om enkele dagen voordat met de activiteiten wordt begonnen, de geluidmonitoring te starten. Zo wordt inzicht verkregen in het omgevingsgeluid. Door bovendien een ‘loggende’ meting uit te voeren waarbij bijvoorbeeld iedere minuut de verschillende geluidparameters worden vastgelegd, kan nog beter onderscheid worden gemaakt tussen het omgevingsgeluid en het geluid van de bouwactiviteiten. Avenue Adviseurs kan moderne geluidmonitoringssytemen inzetten, die zijn uitgerust met de mogelijkheid om het geluid op te nemen. Door de gegevens van de monitoring af te stemmen met een logboek dat wordt bijgehouden, ontstaat meer zekerheid dat het juiste geluid wordt beoordeeld.

© 2012 — Avenue Adviseurs - mogelijk gemaakt door: 321 Media