Onze diensten

op al uw geluid- en geurvragen een antwoord

Avenue Adviseurs
Avenue Adviseurs is in staat om op al uw geluid- en geurvragen een antwoord te geven. Of het nu gaat om een akoestisch onderzoek in het kader van een omgevingsvergunning, een controlemeting bij horeca of evenementen, een beoordeling van het geluid op de arbeidsplaats, of om een geuronderzoek voor een veehouderij. Door ruime ervaring aan zowel overheids- als bedrijfszijde spreken wij de taal van alle betrokken partijen en behartigen hiermee de belangen van u optimaal. Maar ook als particulier kunt bij ons terecht bijvoorbeeld in het kader van burenlawaai.

Vanzelfsprekend gebruiken wij voor onze dienstverlening de meest gangbare en moderne meet- en rekenapparatuur en reken- en modelleringssoftware.

Tevens kunnen wij op projectbasis GIS analyses leveren. Wij zijn in staat om verschillende geografische en statische data te combineren, analyseren, visualiseren en presenteren.

Mocht u een vraag hebben dan kunt u uw specifieke analysevraag aan ons voorleggen. Wij bekijken of er een analyse mogelijk is en/of deze met uw eigen of andermans brondata is te vervaardigen. De analyses worden zoveel als mogelijk in kaartbeelden vastgelegd om zodoende een overzichtelijk visueel beeld te creëren waarmee u bepaalde ‘beleids’ keuzes en afwegingen kunt maken. Analyses kunnen bij u op kantoor of fixed-fee geschieden.

DNR 2011
Op onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing. De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer. Het is de beste regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs (architecten en ingenieurs) en klanten. U kunt de DNR 2011 en de toelichting via de link op de hoofdpagina downloaden.

© 2012 — Avenue Adviseurs - mogelijk gemaakt door: 321 Media