Geluid in ruimtelijke ordening

goed woon- en leefklimaat

Ruimtelijke planvorming

Naast de wettelijke kaders ter voorkoming van geluidhinder die in acht moeten worden genomen bij ruimtelijke planvorming moet in het kader van een ‘goede ruimtelijke ordening’ ook gezorgd worden voor een goed woon- en leefklimaat.

Bij het ontwikkelen van een nieuw ruimtelijk plan is het van essentieel belang rekening te houden met geluidbronnen en de mogelijke hinder of overlast daarvan. Immers in het kader van ruimtelijke ordening kan door een (ruimtelijke) scheiding van geluidbronnen en geluidsgevoelige bestemmingen hinder worden voorkomen.

 

© 2012 — Avenue Adviseurs - mogelijk gemaakt door: 321 Media