GIS

ruimte en omgevingskwaliteit op de kaart

GIS

GIS is een geografisch informatiesysteem (meestal afgekort tot: GIS), waarmee (ruimtelijke) gegevens of  informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd.

De plaats waar iets ‘is’ of ‘gebeurt’ is dus heel belangrijk.

Avenue Adviseurs richt zich op de verschillende digitale verplichtingen die van overheidswege aan gemeenten worden opgelegd.

De nadruk ligt daarbij op het vervaardigen, beheren en adviseren van overheden en organisaties op het gebied van geo-informatie, basisregistraties en digitale kaarten in het kader van de Wro en de Wabo.

 

© 2012 — Avenue Adviseurs - mogelijk gemaakt door: 321 Media