Over ons

wie zijn Avenue Adviseurs

Welkom bij Avenue Adviseurs, een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in het berekenen, meten, controleren, monitoren, optimaliseren en beheersen van de omgevingsaspecten geluid en geur voor ruimte en in het belang van de omgevingskwaliteit.

De aspecten geluid en geur spelen een belangrijke rol in de omgevingskwaliteit. Ook zijn zij van invloed op het welbevinden van mensen. Hierdoor komen geluid en geur in veel verschillende wetten met elk hun eigen reikwijdte voor. Avenue Adviseurs onderzoekt onder andere of aan de wettelijke normen wordt voldaan en adviseert op grond daarvan over de inrichting en het beheer van de omgeving.

Gewoon een goed en deskundig advies, waarbij de gewenste situatie centraal staat. Over alle vragen op het gebied geluid en geur in relatie tot ruimte en omgevingskwaliteit gaat Avenue Adviseurs graag met u in gesprek! Hoe is de situatie nu, waar wilt u naar toe en hoe kunnen wij u daarbij helpen?

Wij gebruiken daarvoor onze ervaring van de afgelopen 15 jaar door betrokkenheid bij onze diensten op alle schaalniveaus. Onze opgebouwde relaties met onder meer: gemeenten, regio’s, provincies, midden- en kleinbedrijf en particulieren, zorgen ervoor dat wij willen en kunnen fungeren als bruggenbouwer tussen de verschillende belanghebbenden.

Wij zijn in staat om onderzoek te verrichten naar de omgevingsaspecten geluid en geur en hierover te rapporteren. Bij knelpunten en kunnen wij u adviseren over de te nemen maatregelen. Dit doen wij met behulp van moderne meetapparatuur, reken- en modelleringsprogramma’s en met ons geografisch informatiesysteem (GIS).

Wij zijn actief op het gebied van het milieu, de ruimtelijke ordening en de werk- en woonomgeving. Of het nu gaat om een akoestisch onderzoek voor uw bedrijf, een geurverordening voor u als gemeente, een geluidmeting bij u op de arbeidsplaats of een controlemeting bij u thuis in het kader van burenlawaai, wij hebben de kennis, de ervaring en de middelen om u hierbij van dienst te kunnen zijn.

© 2012 — Avenue Adviseurs - mogelijk gemaakt door: 321 Media