Geluid op de arbeidsplaats

Avenue Adviseurs heeft een onderzoek uitgevoerd naar de geluidniveaus op de werkvloer bij
Kunststof Kozijnen Fabriek Heerenveen. Aanleiding van het onderzoek is de Risico Inventarisatie en
Evalutie (RI&E) die het bedrijf heeft uitgevoerd.
De doelstelling van het onderzoek is het meten en beoordelen van de geluidniveaus op iedere
arbeidsplaats. Het onderzoek richt zich op de geluidniveaus op het menselijk oor tijdens het
uitvoeren van de werkzaamheden. De beoordeling bevat de voorkomende equivalente geluidniveaus
op de arbeidsplaatsen, de verblijfstijd van de medewerkers op die plaatsen en de dagelijkse
blootstelling (dagdosis).
Voor het onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht:
1) Een startoverleg met de medewerkers waarin is bepaald op welke arbeidsplaatsen metingen
moeten worden verricht en waarin de werkwijze is uitgelegd.
2) Het verrichten van de geluidmetingen op verschillende dagen. Tussen de meetsessies door zijn
de meetgegevens uitgelezen en zijn de betreffende medewerkers geïnstrueerd.
De geluidmetingen zijn verricht met een dosismeter, de Svantek SV 102.
3) Het uitwerken van de geluidmetingen en het beoordelen van de resultaten.
4) Op basis van de bevindingen zijn aanbevelingen gedaan ten aanzien van maatregelen, die in het
plan van aanpak (pva) van de RI&E kunnen worden vastgelegd.

© 2012 — Avenue Adviseurs - mogelijk gemaakt door: 321 Media