Geuronderzoek

Voor een particulier uit het oosten van Nederland heeft Avenue Adviseurs een onderzoek uitgevoerd
naar de voorgrond- en achtergrondbelasting van geur afkomstig van veehouderijen. Aanleiding voor
het onderzoek is de bouw van een woning in het buitengebied. Het betreft een zogenaamde ruimtevoor-ruimte woning ter vervanging van stallen.
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) schrijft voor op welke wijze de gemeente de geurhinder
vanwege dierenverblijven moet beoordelen indien een veehouderij een milieuvergunning aanvraagt.
Indirect heeft de Wgv ook consequenties voor de totstandkoming van geurgevoelige objecten (in dit
geval de ruimte-voor-ruimte-woning) en dus voor de ruimtelijke ordening. Dit wordt de ‘omgekeerde
werking’ genoemd. De reden hiervoor is duidelijk: een geurnorm is bedoeld om mensen te
beschermen tegen overmatige geurhinder, omgekeerd moet de gemeente dan ook niet toestaan dat
mensen zichzelf blootstellen aan die overmatige hinder.
Het onderzoek geeft informatie over de voorgrond- en achtergrondbelasting in relatie tot de
geurhinder in het betreffende plangebied. De berekeningen zijn uitgevoerd met VSTACKSvergunningen en VSTACKS-gebied.
De gemeenteraad beoordeelt of de geurhinder past bij de doelstellingen voor het gebied en of hij de
mate van geurhinder acceptabel acht.

© 2012 — Avenue Adviseurs - mogelijk gemaakt door: 321 Media